ปิดระบบ 15.00 น.
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID: 995 8034 5493
Passcode: 911780
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. - 15.00น.